Velo konference

Reģistrēties Velo konferencei

Vienīgais dokuments, kas regulē velotūrismu un velotransportu Latvijā, ir “Latvijas Valsts Velotransporta attīstības programma 1999-2015”, kas izveidota un izstrādāta 1999.gadā LR Satiksmes Ministrijā. Tā kā ir beidzies šī un jebkuru citu dokumentu darbības laiks, bet Eiropā un Latvijā velotūrisms strauji attīstās, ir nepieciešams fiksēt esošo situāciju, problēmas, iespējas un uzsākt veidot priekšnosacījumus jaunai mērķtiecīgai valsts mēroga vienotai velotūrisma attīstībai Latvijā.
Lai veicinātu Latvijas velotūrisma produktu un pakalpojumu attīstību un sekmētu sadarbību tūrisma nozares profesionāļu vidū, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizē pirmo nacionālo Latvijas Tūrisma Konferenci š.g.26.maijā, Kuldīgā, kas turpmāk būs ikgadēja tradīcija katru gadu citā vietā.
Konferences eksperti veido ziņojumus, kas iekļauj esošās situācijas analīzi velotūrismam Latvijā, kā arī dos konkrētus priekšlikumus velotūrisma turpmākai attīstībai, kas tiks atspoguļoti konferences rezolūcijā, kas kalpos kā pamats turpmākai velotūrisma attīstības uzsākšanai. Velokonferencē piedalīsies Ekonomikas Ministrijas, Satiksmes Ministrijas, Latvijas augstskolu, reģionu un Latvijas veloprofesionāļu organizācijas.

                 

Konference “Velotūrisms kā ilgtspējīgas attīstības instruments Latvijā.
Tendences. Problēmas. Risinājumi.”

2017.gada 26. maijā (piektdien) Kuldīgā (Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa iela 21)

PROGRAMMA

09.30 – 10.00 Reģistrācija un rīta kafija
10.00 – 10.05 Konferences atklāšana. Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja
10.05 -10.10 Konferences atklāšana. V.E. Pīters Jans Langenbergs, Nīderlandes vēstnieks Latvijā
10.10 – 10.20 Konferences atklāšana. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvi
Velotūrisma attīstība Latvijas reģionos
10.20 – 10.40 Velotūrisma iespējas Latvijā. Inese Šīrava, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore
10.40 – 11.00 Velotūrisma attīstība Kurzemē. Artis Gustovskis. Kurzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājs.
11.00 – 11.20 Velotūrisma attīstība Vidzemē. Jānis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija
‌11.20 – 11.40 Velotūrisma attīstība Zemgalē. Liene Rulle, Zemgales tūrisma asociācijas priekšsēdētāja
11.40 – 12.00 Velotūrisma attīstība Latgalē. Linda Biseniece Mieriņa, Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme”
12:00 – 13:00 Pusdienas
Velotūrisma tendences un inovācijas Latvijā un pasaulē
‌13:00 – 13:20 Jaunas Android lietotnes prezentācija viedtālruņiem “Digitālais velo maršruts” bezsaistē. Dr.sc.ing. Kaspars Osis, Zināšanu un tehnoloģiju centrs, Direktors Inženierzinātņu fakultāte, Docents, Vidzemes Augstskola
13.20 – 13.40 Velotūrisma attīstības stratēģija Nīderlandē. Martins Akkermans, Nīderlande
13.40 – 14.00 Velotūrisma tendences un inovācijas Latvijā un pasaulē. Andrejs Uzulēns, Veloatlaides.lv
14.00 – 14.20 Velosatiksmes attīstības valsts plāns un velotūrisma loma tajā. Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienība
14.20 – 14.40 Velotūristiem draudzīgas naktsmītnes Latvijā. Indikatori, problēmas un risinājumi. Oļegs Stoļarevs, Latvijas Riteņbraucēju apvienība, SIA Velokurjers.
14.40 – 15.10  Diskusijas
15.10   Konferences gaitā atspoguļotās problēmas un rezolūcijas pieņemšana. Aija Van der Steina, LU Vadošā pētniece, Dr. oec.

Dalība konferencē ir bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
Vēlams viens pārstāvis no katras organizācijas.
Reģistrācija tiek apstiprināta personīgi ar atbildes e-pastu.

Pēc konferences teorētiskās daļas interesentiem:
Pirmoreiz Latvijā tiks prezentēta jaunās Android lietotnes demonstrācija viedtālruņiem “Digitālais velo maršruts” bezsaistē.
Izbraukums ar velosipēdiem dabā Kuldīgas novadā kopā ar  Vidzemes Augstskolas zinātniskajiem ekspertiem, kuri kopīgi 2017.gadā izveidojuši šo lietotni.

Reģistrēties Velo konferencei