Nolikums 2018

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
Veicināt veselīgu dzīves veidu, aktualizēt kustību svarīgumu iedzīvotāju vidū, kā arī pievērst uzmanību apkārtējās vides kvalitātei un popularizēt aktīvo atpūtu caur riteņbraukšanu Kuldīgas novadā, uzsverot to, kā drošu, videi draudzīgu un ekonomisku pārvietošanās veidu. Popularizēt Kuldīgas pilsētu un novadu kā Latvijā atpazīstamu velo tūrisma centru.

2. Vieta un laiks
Pasākums notiks sestdienā, 2018.gada 26.maijā, Kuldīgā. Velobraucienu starta un finiša vieta, un reģistrēšanās vieta – Kuldīgas Pilsētas estrāde.

3. Pasākuma vadība
Pasākumu organizē „Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, Kuldīgas novada sportaskolu. Pasākuma atbildīgā persona – Jana Bergmane, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja, tālr. 20371650. Pasākuma oficiālā mājas lapa: www.velokuldiga.lv .

4. VeloMaršruti
Dienas velobraucienam tiek piedāvāti 3 (trīs) dažāda garuma un grūtības pakāpes maršruti. Maršruti vedīs pa Kuldīgas novada Kurmāles, Pelču un Snēpeles pagastu.
Maršruts (ģimenēm ar bērniem un senioriem) ~15 km. Sarežģītība – viegla.
Maršruts (ikdienas velobraucējiem, skolu jaunatnei) ~ 30 km. Sarežģītība – vidēja.
Maršruts (pieredzes bagātiem velobraucējiem) ~ 45 km Sarežģītība – augsta.
Nakts velobraucienam tiek piedāvāts viens maršruts ~ 15 km garumā.

5. Pasākuma norise
DIENAS PROGRAMMA (Pilsētas estrādes parks)
no 10.00 Reģistrācija Dienas velobrauciena dalībniekiem
10.30 Brauciena starts 3. maršrutam (45 km)
11.30 Brauciena starts 2. maršrutam (30 km)
12.00 Brauciena starts 1. maršrutam (15 km)
10.00 – 16.00 Izklaides un konkursi kopā ar pasākuma vadītāju Māri Grigali.
11.00-16.00 Dānijas vēstniecības aktivitātes
14.30 DIP-DAP čempionāts bērniem
15.15 Atsildīšanās pēc brauciena kopā ar veselības sporta speciālistu Armandu Sukutu
15.30 Grupas “Transleiteris” koncerts
16.00 Balvu izspēle un Dienas programmas noslēgums

NAKTS PROGRAMMA (Pilsētas dārzs)
22.00 – 23.00 Reģistrācija Nakts velo brauciena dalībniekiem.
23.00 Nakts velo brauciena starts (15 km).
Velo zupa brauciena dalībniekiem
00.30 – 1.20 Spožākā velobraucēja apbalvošana
Grupas “RIGA Reggae” nakts koncerts

6. Iepriekšēja reģistrācija
Iepriekšēja pieteikšanās sākas 2018.gada 2.aprīļa plkst. 9:00, noslēdzas 24.maijā plkst.24:00.
Iepriekšējās pieteikšanās vieta: www.velokuldiga.lv .
Visiem dalībniekiem piesakoties, obligāti jāaizpilda reģistrēšanās anketa.
Dalībniekiem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucienā atļauts piedalīties tikai kopā ar vecākiem, dalībniekam jābūt velo ķiverei. Dalībnieki, kas jaunāki par 12 gadiem, reģistrējoties bez vecāku atļaujas, braucienam netiek apstiprināti.
Dalībnieku reģistrāciju braucienam apstiprina administrators, par to dalībnieks saņem apstiprinājuma e-pastu. Dalībnieki, kas nav saņēmuši elektronisku apstiprinājumu, velobraucienam nav reģistrēti!

7. Reģistrācija pasākuma dienā
Dalībnieki, kuri savu dalību braucienam nav pieteikuši iepriekš, var reģistrēties velo brauciena dienā, reģistrācijas teltī Pilsētas estrādē. Reģistrācijas laiks no 10:00 – 12:00.

8. Serviss dalībniekiem
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta un finiša vietā dežūrē medicīniskais personāls, kurš nepieciešamības gadījumā var sniegt medicīnisko palīdzību, kā arī ir iespēja izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 112.
Velosipēda tehnisko problēmu gadījumā, palīdzību un velo servisa pakalpojumus pasākuma dienā nodrošina Kuldīgas novada Sporta skola.

9. Balvas
Pasākuma organizatori nodrošina galveno balvu, kuras izloze notiek pasākuma dienā, apbalvošanas ceremonijas laikā.
Par galvenās balvas ieguvēju var kļūt jebkurš dalībnieku karšu izlozē klātesošais brauciena dalībnieks.

Veicināšanas balvas brauciena dalībniekiem tiek piešķirtas pēc organizatoru ieskatiem.

10. Naktsmītnes dalībniekiem
Informācija par naktsmītnēm Kuldīgā pieejama portālā www.visit.kuldiga.lv. Ieteicams naktsmītnes rezervēt savlaicīgi.

11. Dalībnieku ievērībai
Brauciena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām brauciena laikā. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties velo braucienam, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un brauciena nolikumu.
Pasākuma laikā var notikt fotografēšana un video filmēšana.

12. Izmaiņas sacensības nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. Ja nepieciešama plašāka informācija, lūdzu sazināties ar brauciena organizatoriem – Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja, Jana Bergmane – 20371650, biroja tālrunis – 29334403.

13. Organizatora rekvizīti:
P/I „Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs”
Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
Reģ. Nr. 90009236305
A/S „SEB banka” Kuldīgas filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050015041143