Nolikums 2016

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
Veicināt veselīgu dzīves veidu, aktualizēt kustību svarīgumu iedzīvotāju vidū, kā arī pievērst uzmanību apkārtējās vides kvalitātei un popularizēt riteņbraukšanu Kuldīgas novadā, uzsverot to, ka kā drošu, videi draudzīgu un ekonomisku pārvietošanās veidu. Popularizēt Kuldīgas pilsētu un novadu kā velo tūrisma centru.

2. Vieta un laiks
Pasākums notiks sestdienā, 2016.gada 28.maijā, Kuldīgā. Velobraucienu starta un finiša vieta, un reģistrēšanās vieta – Kuldīgas Pilsētas estrāde un Pilsētas dārzs

3. Pasākuma vadība
Pasākumu organizē „Kuldīgas novada sporta skola” sadarbībā ar „Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs”. Atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. Sadarbības partneri SIA „Velokurjers”. Pasākuma atbildīgā persona – Agris Kimbors, mob. tel. 29471416. Pasākuma oficiālā mājas lapa: www.velokuldiga.lv .

4. Maršruti
Dienas velobraucienam tiek piedāvāti 3 (trīs) dažāda garuma un grūtības pakāpes maršruti virzienā Kuldīga – Riežupes dabas parks – Ventas ieleja – Maņģenes meži – Kuldīga:
Maršruts (ģimenēm ar bērniem un senioriem) ~12 km. Sarežģītība – viegla.
Maršruts (ikdienas velobraucējiem, skolu jaunatnei) ~ 25 km. Sarežģītība – vidēja.
Maršruts (pieredzes bagātiem velobraucējiem) ~ 40 km Sarežģītība – augsta.

Nakts velobraucienam tiek piedāvāts viens maršruts ~ 15 km garumā velo brauciena Kuldīga – Riežupe – Mežvalde – Kuldīga.

5. Pasākuma norise

Dienas programma Pilsētas estrādē
9:00 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija Dienas velobraucienam.
10:00 – 10:30 Pasākuma atklāšana. Velodienas himnas iezvanīšana.
10:30 – 11:00 Velodienas parāde (pa Pētera, Liepājas un Baznīcas ielu). Velobrauciens pa Riežupes dabas parka, Ventas ielejas un Maņģenes mežu apkārtni. Trīs dažādu garumu un grūtības pakāpes maršruti un piecas pieturas. Izpildi aizraujošu uzdevumu katrā no izvēlētā maršruta pieturām un saņem zīmoga nospiedumu pasākuma kartē, lai piedalītos izlozē par Dižbalvu – Velosipēds.
11:30 – 15:30 Velo atrakcijas un stafetes.
11:30 – 22:00 Radošā darbnīca Esi spožs un drošs! Iespēja nakts brauciena dalībniekiem, samaksājot dalības maksu, aprīkot savu velosipēdu ar dažāda veida gaismas risinājumiem un atstarojošiem elementiem.
14:00 Ceturtais DIP-DAP čempionāts 2-5 gadu veciem bērniem ar līdzi paņemtiem DIP-DAP līdz 12 collu ritenīšiem.
15:00 – 16:00 Pasākuma noslēgums un apbalvošana. Dižbalva –Velosipēds.

Nakts programma Pilsētas dārzā
22:00 – 23:00 Dalībnieku reģistrācija Nakts velobraucienam.
22:00 – 23:00 Dienas velobrauciena video atspoguļojums uz lielā ekrāna.
23:00 Nakts velobrauciena starts.
No 23:30 Nakts velobrauciena noslēgums. Pikantā velo zupa. Brīvdabas kino izlase. Tiešraide uz lielā ekrāna no pasākuma norises vietas.
0:45 Spožākā Nakts velobrauciena dalībnieku apbalvošana.
1:00 – 1:45 Nakts koncerts.

6. Iepriekšēja reģistrācija
Iepriekšēja pieteikšanās sākas 2016.gada 1.aprīļa plkst. 10:00, noslēdzas 26.maijā plkst.17:00.
Iepriekšējās pieteikšanās vieta: www.velokuldiga.lv .
Visiem dalībniekiem piesakoties, obligāti jāaizpilda reģistrēšanās anketa.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucienā atļauts piedalīties tikai kopā ar vecākiem, dalībniekam jābūt velo ķiverei. Dalībnieki, kas jaunāki par 12 gadiem, reģistrējoties bez vecāku atļaujas, braucienam netiek apstiprināti.

Dalībnieku reģistrāciju braucienam apstiprina administrators, par to dalībnieks saņem apstiprinājuma e-pastu. Dalībnieki, kas nav saņēmuši elektronisku apstiprinājumu, velobraucienam nav reģistrēti!

7. Reģistrācija pasākuma dienā
Dalībnieki, kuri savu dalību braucienam nav pieteikuši iepriekš, var reģistrēties velo brauciena dienā, reģistrācijas teltī Pilsētas estrādē. Reģistrācijas laiks no 9:00 – 10:00.

8. Serviss dalībniekiem
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta un finiša vietā dežūrē medicīniskais personāls, kurš nepieciešamības gadījumā var sniegt medicīnisko palīdzību, kā arī ir iespēja izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 112.
Velosipēda tehnisko problēmu gadījumā, palīdzību un velo servisa pakalpojumus pasākuma dienā nodrošina Kuldīgas novada Sporta skola.

9. Balvas
Pasākuma organizatori nodrošina galveno balvu, kuras izloze notiek pasākuma dienā, apbalvošanas ceremonijas laikā.
Par galvenās balvas ieguvēju var kļūt jebkurš dalībnieku karšu izlozē klātesošais brauciena dalībnieks.

Veicināšanas balvas brauciena dalībniekiem tiek piešķirtas pēc organizatoru ieskatiem.

10. Naktsmītnes dalībniekiem
Informācija par naktsmītnēm Kuldīgā pieejama portālā www.visit.kuldiga.lv. Ieteicams naktsmītnes rezervēt savlaicīgi.

11. Dalībnieku ievērībai
Brauciena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām brauciena laikā. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties velo braucienam, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un brauciena nolikumu.

12. Izmaiņas sacensības nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. Ja nepieciešama plašāka informācija, lūdzu sazināties ar brauciena organizatoriem – Artis Gustovskis (mob.t. 29262583), Jana Bergmane (mob.t. 20371650).

13. Organizatora rekvizīti:
P/I „Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs”
Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
Reģ. Nr. 90009236305
A/S „SEB banka” Kuldīgas filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050015041143